Reklamacije i povrat

Zakon o zaštiti potrošača

VATRENI SHOP – web shop djeluje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, zakonu Republike Hrvatske kojim se štite osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga. U nastavku su dijelovi Zakona koji se odnose na naš web shop i zaštitu kupaca; ‘Prodavatelj’ je u nastavku teksta VATRENI SHOP – online store  jdoo, Vrbani 21, Zagreb., a ‘Kupac’ bilo koji posjetitelj koji je izvršio narudžbu u navedenom shopu i platio proizvod.

Kvaliteta proizvoda

Prodavatelj jamči kvalitetu proizvoda koje jamči proizvođač proizvoda.

Prigovori kupaca

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore uputi putem pošte na adresu Prodavatelja VATRENI SHOP – online store jdoo, Vrbani 21 , 10000 Zagreb, odnosno putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte Prodavatelj vatrenishop@gmail.com te će Prodavatelj obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.

Naslovnica » Povrat i zamjena » Reklamacije i prigovori

Zakon o zaštiti potrošača

VATRENI SHOP – web shop djeluje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, zakonu Republike Hrvatske kojim se štite osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga. U nastavku su djelovi Zakona koji se odnose na naš web shop i zaštitu kupaca; ‘Prodavatelj’ je u nastavku tekstaVATRENI shop – web shop (VATRENI SHOP – online storej.d.o.o.), a ‘Kupac’ bilo koji posjetitelj koji je izvršio narudžbu u navedenom shopu i platio proizvod.
Kvaliteta proizvoda
Prodavatelj jamči kvalitetu proizvoda koje jamči proizvođač proizvoda.
Prigovori kupaca
Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore uputi putem pošte na adresu Prodavatelja Vrbani 21, 10 000 Zagreb, odnosno putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte Prodavatelja vatrenishop@gmail.com, te će Prodavatelj obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.
Izjava o jamstvu i servisni uvjeti
Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Prodavatelj jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka Prodavatelj se obvezuje da će izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Jamstveni list smatra se punovažnim uz predočenje računa, bez obzira na to da li je spomenuti jamstveni list ovjeren ili nije ovjeren od strane Prodavatelja. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422). Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak. Materijalni nedostatak postoji:
ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata
ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane
kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti
ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.)
ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji
ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.
Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Jamstvo i garancija

Ukoliko dođe do kvara uređaja unutar jamstvenog roka, Vatreni shop će po vlastitoj procjeni popraviti ili zamijeniti uređaj ili Vam vratiti novac nakon povrata pokvarenog uređaja. Svi ostali zahtjevi ne spadaju u garanciju. Garancija ne pokriva kvarove nastale uobičajenim trošenjem, nepravilnim korištenjem ili pogrešnim održavanjem uređaja te kvarove koji su kupcu bili poznati pri kupnji. Garancija prestaje vrijediti u trenutku kada kupac ili druga osoba samostalno otvori kućište uređaja.

Garancija se ostvaruje povratom proizvoda na našu adresu,  uz predočenje računa u razdoblju od 1 godina od dana kupnje. Trošak dostave na našu adresu zbog kvara unutar  garancije povrata snosi  kupac, a povrat sa servisa prodavatelj

Važno – dostavu proizvoda s otkupninom ne preuzimamo.

Kupac i nadalje zadržava zakonom propisana prava na jamstvo.

Online rješavanje sporova

Sukladno uredbi Europske unije, VATRENI SHOP – online storej.d.o.o. – web trgovina sudjeluje u rješavanju potrošačkih sporova za proizvode i usluge kupljene putem interneta, a koje kupci mogu predati online.  Uredba Europske Unije br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova (Online Dispute Resolution platform) primjenjuje se od 09. siječnja 2016.
Sukladno Članku 14. stavku 1. te Uredbe propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS. Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) započela je s radom 15. veljače 2016. godine.
Nastavno na gore navedene odredbe, u nastavku je elektronska poveznica (link): Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova. Za detaljnije informacije budite nam se slobodni obratiti putem e-maila na adresu vatrenishop@gmail.com ili na 091 622 2612